Oficiální stránky obce Vavřinec na moravě


Heraldická figura lípy sazené do údolí symbolizuje ve znaku obce místní část Suchdol. Tento symbol byl převzat z pečeti používáné tehdejší samosprávou.


Poplatek za odpady na rok 2017

V prvním čtvrtletí každého běžného roku je vybírán místní poplatek za odpady. Na letošní rok byl stanoven poplatek za odpady ve výši 450 Kč za každou osobu hlášenou na území obce k trvalému pobytu a současně tutéž částku za každý další dům v němž není nikdo přihlášený k trvalému pobytu. Poplatek je možné uhradit převodem na účet 1362351339/0800. Potřebné údaje, jako např. výše poplatku za osazenstvo rodinného domu, var. symbol apod., Vám poskytne účetní obce fornou odpovědi na Váš dotaz zaslaný na e-mail ucetni@vavrinec.cz. Občané, kteří budou poplatek hradit v hotovosti, tak mohou učinit na Obú Vavřinec a nebo v níže uvedených termínech.  


Místní část Termín Čas
Vavřinec V úřední hodiny Průběžně na Obú Vavřinec
Veselice Úterý - 21.2.2017 14.30 - 16.30 hod., bývalá místní knihovna
Suchdol, Nové Dvory Čtvrtek - 23.2.2017 15.00 - 16.30 hod., místnost OV Suchdol

zpět

 


Anketa

Způsob úhrady místních poplatků
Platba v hotovosti
30%
Bezhotovostní platba - převod na účet
39%
Platební kartou (pokud by byla k dispozici)
26%
Složenkou
5%

Počet hlasujících 579

Odběr novinek© Obec Vavřinec - Mapa Stránek / Kontakt /Prohlášení o přístupnosti /Tisk /
webdesign: Shean