Oficiální stránky obce Vavřinec na moravě


Heraldická figura lípy sazené do údolí symbolizuje ve znaku obce místní část Suchdol. Tento symbol byl převzat z pečeti používáné tehdejší samosprávou.


Pozvánka na zasedání ZO Vavřinec - pondělí 15.12.2016

Zveme občany na zasedání zastupitelstva obce Vavřinec, které se uskuteční ve čtvrtek 15. prosince 2016 v místnosti Osadního výboru v Suchdole. Začátek zasedání je v 19 hodin. Program zasedání bude následující:

  1. Zahájení
  2. Zpráva z jednání Rady obce Vavřinec
  3. Rozpočtové opatření
  4. Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za odpady na rok 2017
  5. Rozpočtový výhled obce Vavřinec na období 2017 - 2019
  6. Rozpočtové provizorium na I Q 2017
  7. Různé
  8. Závěr

zpět

 


Anketa

Způsob úhrady místních poplatků
Platba v hotovosti
30%
Bezhotovostní platba - převod na účet
39%
Platební kartou (pokud by byla k dispozici)
26%
Složenkou
5%

Počet hlasujících 578

Odběr novinek© Obec Vavřinec - Mapa Stránek / Kontakt /Prohlášení o přístupnosti /Tisk /
webdesign: Shean