Oficiální stránky obce Vavřinec na moravě


Heraldická figura lípy sazené do údolí symbolizuje ve znaku obce místní část Suchdol. Tento symbol byl převzat z pečeti používáné tehdejší samosprávou.


Knihovny v jednotlivých místních částech obce Vavřinec


Obec Vavřinec
je tvořena čtyřmi místními částmi - Vavřincem, Veselicí, Suchdolem a Novými Dvory. Ve třech místních částech se nachází místní knihovny, kde je možné zapůjčit knihy, časopisy, brožury, Informační zpravodaj Obú, ale také např. videokazety a DVD nosiče, dokumentující různé události v obci.

Provoz knihoven je financovaný z rozpočtu obce Vavřinec. V knihovně ve Vavřinci a Veselici je možné po dohodě s knihovnicemi využít možnosti navštěvy internetu. Na informace o jednotlivých knihovnách se dostanete poklepem na heslo v levém menu a na samostatné stránce se dozvíte konkrétní informace o knihovně.  Jako např. každoroční statistiku, dostanete se na online katalog, získáte informace o akcích knihovny a pod.  
 

zpět

 


© Obec Vavřinec - Mapa Stránek / Kontakt /Prohlášení o přístupnosti /Tisk /
webdesign: Shean