Oficiální stránky obce Vavřinec na moravě


Heraldická figura lípy sazené do údolí symbolizuje ve znaku obce místní část Suchdol. Tento symbol byl převzat z pečeti používáné tehdejší samosprávou.


MK Vavřinec

Knihovna ve Vavřinci je veřejná knihovna osvětového typu (ve smyslu Knihovního zákona č. 257 z 29. června 2001, jde o základní knihovnu). Od září roku 2007 je umístěna v nových prostorech ve víceúčelové budově  stojící uprostřed návsi. Je současně veřejnou internetovou stanicí, ale návštěvu internetu je nutné si předem dohodnout  s knihovnicí.  Prostory knihovny jsou vytápěné, suché a pro knižní fond jsou vytvořené optimální podmínky. Návštěvníci knihovny mohou využít v budově i sociální zařízení.

Název: Místní knihovna Vavřinec
Adresa: Vavřinec 54, 679 13 Sloup
Knihovnice Kakáčová Alena
Kontakt 516 435 412
Otvírací doba PO, PÁ - 17.00 hod. - 18.30 hod.
Knihovní řád (0,106 MB)
Online katalog http://clavius.mzk.cz/vavrinec/baze.htm

Statistické údaje (vždy k 31.12.)
  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Počet svazků: 3 348 3355 3364 3 242 3278 3292 3313
Počet odebír. periodik: 1 1 1 0 0 0 0
Počet čtenářů 28 19 21 22 26 26 22
z toho dětí do 15-ti roků 7 1 2 3 4 2 3
Počet výpůjček 1342 599 578 558 511 582 490
Přírůstek svazků 8 7 9 +25
- 122
36 14 21
Počet obyvatel k 31.12.2016 431

 

zpět

 


© Obec Vavřinec - Mapa Stránek / Kontakt /Prohlášení o přístupnosti /Tisk /
webdesign: Shean