Oficiální stránky obce Vavřinec na moravě


Heraldická figura lípy sazené do údolí symbolizuje ve znaku obce místní část Suchdol. Tento symbol byl převzat z pečeti používáné tehdejší samosprávou.


Povinné informace

Na této stránce jsou umístěné povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb., která stanoví strukturu informací zveřejňovaných o povinném subjektu dle § 5 odst. 1 a 2 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
1. Oficiální název
 
 • Obec Vavřinec, se sídlem Vavřinec 92, PSČ 679 13 (dále jen "Obec").
2. Důvod a způsob založení 
3. Ogranizační struktura
4. Kontaktní spojení 
  4.1. Kontaktní poštovní adresa 
 
 •  Vavřinec 92, 679 13 Sloup
 
 • ID datové schránka: s9sbisy
  4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu
 
 •  Vavřinec 92, 679 13 Sloup
  4.3. Úřední hodiny
 
 •  Po, St - 7.00 hod - 12.00 hod., 12.30 hod. - 17.00 hod.
  4.4. Telefonní čísla
 
 • 516 435 414
 • 516 436 115
  4.5. Číslo faxu 
 
 •  516 435 414
  4.6. Adresa internetové stránky
 
  4.7. Adresa E-podatelny
 
  4.8. Další elektronické adresy
 
5. Případné platby můžete poukázat 
 
 • ČS a.s., pobočka Blansko, č.ú.: 1362351339/0800
 • Hotovostně na Obú Vavřinec
6. IČO 
 
 •  00281204
7. DIČ 
 
 •  CZ 00281204
8. Dokumenty
  8.1. Seznam hlavních dokumentů
  8.2. Rozpočet
9. Žádosti a informace 
10. Přijem žádostí a dalších podání 
11. Opravné prostředky
12. Formuláře 
13. Popisy postupů - návody na řešení životních situací
14. Předpisy 
  14.1. Nejdůležitější používané předpisy
  14.2. Vydané právní předpisy
15. Úhrady za poskytnutí informací 
  15.1. Sazebník úhrad za poskytování informací
  15.2. Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací 
16. Licenční smlouvy - Obec nevlastní žádné vzory licenčních smluv ani žádné výhradní licence.
  16.1. Vzory licenčních smluv
  16.2. Výhradní licence
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
 
 

zpět

 


© Obec Vavřinec - Mapa Stránek / Kontakt /Prohlášení o přístupnosti /Tisk /
webdesign: Shean