Oficiální stránky obce Vavřinec na moravě


Heraldická figura lípy sazené do údolí symbolizuje ve znaku obce místní část Suchdol. Tento symbol byl převzat z pečeti používáné tehdejší samosprávou.


Sběrný dvůr odpadů Veselice

Kliknutím si obrázek zvětšíte


Sběrný dvůr odpadů Veselice
byl vybudovaný v roce 2012 v části bývalého areálu akciové společnosti Zemspol a.s. Sloup. Výstavba sběrného dvora byla spolufinancována z prostředků Evropské unie v rámci Operačního programu životní prostředí. Náklady stavební části představují částku 11 533 557 Kč a náklady na jeho vybavení kontejnery a dalším zařízením činí 1 094 040 Kč. Celkové náklady tedy činí 12 627 597 Kč. Z této částky obdržela obec dotaci z prostředků EU a SFŽP ve výši 11 545 736 Kč, Jihomoravský kraj přispěl částkou 641 429 Kč a tutéž částku uhradila obec ze svého rozpočtu. 

____________________________________________________________________________________

V pátek 28. září 2018 bude sběrný dvůr uzavřený z důvodu státního svátku.

____________________________________________________________________________________


Obec Vavřinec, jako provozovatel sběrného dvoru odpadu ve Veselici, oznamuje občanům Petrovic, že s účinností od 1.1.2016 nebudou na sběrném dvoře odebírány odpady od občanů a vlastníků rekreačních nemovitostí z obce Petrovice, a to ani v případě, že by si uložení odpadů chtěl občan či vlastník nemovitosti uhradit v plné výši.

Novotný Miloslav, starosta obce

____________________________________________________________________________________

Provozní doba a kontaktní údaje:

13 - 18 hod.
SO 8 - 11 hod.
ST 9 - 14 hod.
GPS souřadnice SD 49°23'53.097"N, 16°42'37.272"E 
Adresa: Vavřinec, Veselice 102, 67913 Sloup
Obsluha - p. Kočí Miroslav +420 725 906 609, +420 725 111 359
Starosta obce - p. Novotný Miloslav +420 725 116 593
____________________________________________________________________________________

Sběrný dvůr byl spuštěný jako služba, která posune nakládání s odpady v obci a v regionu na vyšší úroveň. Bude doplňovat současný systém třídění prostřednictvím barevných kontejnerů na sklo, papír a plasty, které jsou rozmístěny v jednotlivých místních částech v obci.

Ve sběrném dvoře jsou připraveny kontejnery na nejrůznější odpad. Nebezpečné odpady budou ukládány do mobilního ekoskladu se záchytnou vanou. Elektrospotřebiče budou uloženy v samostatném skladu. Jednotlivé kontejnery a místa budou označeny názvem odpadu. Ve sběrném dvoře se řiďte pokyny obsluhy.

Účelem sběrného dvora je jednak umožnit odkládání odpadů, které se nevejdou do klasické popelnice (objemné odpady) nebo tam svou povahou nepatří (nebezpečné odpady). Naším hlavním cílem však je snížit množství odpadů, které musíme odvážet na skládku a tam za ně zaplatit nemalé peníze. Cesta, jak snížit tyto náklady, respektive, jak je udržet na snesitelné výši, je v tom, že vytřídíme max. množství odpadů, které je možno předat na recyklaci. Navíc tím významně odlehčíme našemu životnímu prostředí a uspoříme přírodní suroviny. Věříme, že se nám to bude společně dařit.

Spádová oblast
sběrného dvora je tvořena územními obvody obcí Vavřinec včetně místních částí Veselice, Suchdol a osady Nové Dvory, dále obcemi Žďár, Sloup, Šošůvka a Vysočany a Ostrov u Macochy.   

Fotografie z výstavby sběrného dvora a po jeho dokončení najdete ve fotogalerii na tomto webu zde.

Fotografie
ze slavnostního otevření sběrného dvora najdete ve fotogalerii na tomto webu zde.

Jaké odpady je možné odevzdat:

Papír, plasty a sklo (bílé, barevné)

Nebezpečné odpady

Barvy, ředidla, lepidla, oleje (motorové, mazací, převodové), kyseliny, louhy, pesticidy a další chemikálie používané v domácnostech. Dále je možné odevzdat textilie a obaly znečištěné těmito látkami.

Baterie a akumulátory, zářivky (lineární i kompaktní tzv. úsporné) a výbojky. Pozn.: obyčejné žhavené žárovky vyhazujte do popelnice.

Elektroodpady

Všechny druhy elektrických a elektronických zařízení používaných v domácnosti jako jsou: ledničky, pračky, sporáky, televize, monitory, rádia, CD přehrávače, videorekordéry, fotoaparáty, počítače, klávesnice, tiskárny, kopírky, telefony, mobily, hodiny, elektrické hračky, elektrické nářadí, fritézy, fény, vysavače, žehličky, kuchyňské přístroje, váhy a další.

POZOR! Elektrospotřebiče musí být kompletní! Tzn. nesmí být rozebrané, zvláště pokud jsou z nich „vytěženy“ barevné kovy, části jako je motor, kompresor apod. V takovém případě je obsluha oprávněna spotřebič odmítnout nebo požadovat zaplacení jednorázového poplatku.

Objemný odpad

Starý nábytek, koberce, linoleum, sanita, sádrokarton, dřevotříska, povrchově upravené dřevo apod.

POZOR !!!!!
Nábytek musí být rozebrán nebo rozbit na jednotlivé desky. Je to z důvodu max. využití kapacity kontejneru.

Stavební odpady

Stavební suť s obsahem cihel, betonu, malty, dlažby, betonových/pálených tašek a kamenů. Rodina má nárok uložit za 1 měsíc na SDO 500 kg stavební suti zdarma, ostatní množství si platí - viz níže. 

POZOR !!!!!
Příjem stavebních odpadů - viz výše je omezen množstevně na max. 500 kg na číslo popisné a měsíc.
Stavební odpady musí být bez příměsí, v opačném případě je dovážející povinen provést vytřídění na místě dle pokynů obsluhy.

POZOR !!!!!
Je přísně zakázáno dovážet stavební odpady s obsahem azbestu
(např. eternit, azbestocementové trubky a desky). Odvoz tohoto odpadu si musíte zajistit na vlastní náklady oprávněnou firmou.

!!!!POZOR !!!!!!

Poplatek za nadměrné množství těžkého stavebního odpadu - viz výše - činí 0,50 Kč za 1 kg odpadu. Odpad podléhající poplatků bude obsluhou zvážený a poplatek bude vybraný přímo obsluhou oproti vydání příjmového účetního dokladu. 

Lehký stavební odpad jako např. lehká i těžká lepenka, POLYSTYREN, HERAKLIT a pod. je plně zpoplatněn a činí 2,60 Kč za 1 Kg odpadu.  

!!!!POZOR !!!!!!

Dřevo

Větve, kmeny, nelakované a jinak povrchově neupravené dřevo: desky, prkna, fošny, střešní latě apod.

Kovy

Železné i neželezné kovy: trubky, tyče, dráty, plechy, kování, armatury, plechovky příp. výrobky, které obsahují kovy, jako jsou staré kotle, plynové sporáky, jízdní kola, nářadí, kabely apod.

Bioodpady

Tráva a listí.

Z hygienických důvodů nelze přijímat odpad z kuchyní a přípravy jídel apod.

 

zpět

 


© Obec Vavřinec - Mapa Stránek / Kontakt /Prohlášení o přístupnosti /Tisk /
webdesign: Shean