Oficiální stránky obce Vavřinec na moravě


Heraldická figura lípy sazené do údolí symbolizuje ve znaku obce místní část Suchdol. Tento symbol byl převzat z pečeti používáné tehdejší samosprávou.


Základní charakteristika obce Vavřinec

Krátce o obci Vavřinec


Obec Vavřinec
leží 40 km severně od Brna v Jiihomoravském kraji. Je tvořena 4 místními částmi - Vavřinec, Veselice, Suchdol a osadou Nové Dvory, které byly do roku 1960, kdy byly sloučeny v jeden územně samosprávný celek s názvem Vavřinec. Do té doby byly obce samostatné (Nové Dvory náležely k Suchdolu). Krátké video, které představuje jednotlivé místní části obce najdete zde

Ve znaku obce jsou jednotlivé místní části symbolizované figurou měsíce, koně a stromu lípy. Jejich význam najdete poklepem na jednotlivé symboly v horní části webu. Informace o symolech najdete také zde.

První písemná zmínka
o uvedených sídlech je z roku 1267 (Veselice, Suchdol) a 1378 (Vavřinec). V obci žije cca 820 obyvatel, sídlo obecního úřadu je ve Vavřinci. Obec je spravovaná 15-ti členným zastupitelstvem, v němž má své zastoupení každá z místních částí. 

Z hlediska
správního náleží do okresu Blansko, z hlediska dostupnosti a spádovosti je pak vázána na město Blansko - stavební úřad, odborná lékařská péče, občanská vybavenost, finanční úřad, nemocnice, v menší míře pak na město Boskovice - nemocnice. Kliknutím se obrázek zvětší

Na území obce se nachází rozhledna Podvrší, kterou obec provozuje a jež se stala vyhledávaným turistickým cílem v turistické oblasti Moravský kras a okolí. Nadmořská výška kopce Podvrší, na němž rozhledna stojí, je 590 m n. m. Jednotlivá sídla leží na zvlněné náhorní rovině s nadmořskou výškou cca 550 m n.m. Na území obce se nachází ještě zřícenina hradu Blansko, založeného pravděpodobně v polovině 12. století, přístupná z osady Nové Dvory po cestě lemované Tereziánskou lipovou alejí. Přes území obce vede autobusová linka IDS Jihomoravského kraje č. 233 z Blanska do Sloupu. Vavřinec náleží k farnosti Sloup a Veselice se Suchdolem a Novými Dvory k farnosti Petrovice. Děti školou povinné navštěvují ZŠ Sloup a některé dojíždějí do ZŠ v Blansku. Zemědělské pozemky na území obce obhospodařuje společnost Zemspol a s. Sloup. Obec je členem DSO s názvem Spolek pro rozvoj venkova Moravský kras. 
  
 

zpět

 


© Obec Vavřinec - Mapa Stránek / Kontakt /Prohlášení o přístupnosti /Tisk /
webdesign: Shean