Navigace

Obsah

Rok 2015 - 2016

Září 2015

1.9. Informativní schůzka pro rodiče za účasti vedoucí ŠJ Sloup pí. Jitky Ondrouškové

16.9. Drakiáda – za účasti rodičů, společné posezení u ohýnku, opékání párků,  zájmové pohybové aktivity a hry na školní zahradě

17.9. Medouškovo divadélko v MŠ – loutkové divadelní představení pohádky: ,,Třikrát vlk“

V měsíci září proběhly v MŠ dvě prodejní výstavky dětských knih

 

Říjen 2015

V měsíci říjnu jsme zahájili edukativně stimulační program pro předškoláčky a rodiče: ,,Školička“, který obsahuje 10. lekcí.

6.10. ,,Miskohraní“ - seznámení dětí s tibetskými mísami a jejich a jejich netradičním využitím

6.10. Edukativně stimulační program pro předškoláčky a rodiče: ,, Školička“ 1. lekce

13.10. Edukativně stimulační program pro předškoláčky a rodiče: ,,Školička“ 2. lekce

19.10. Divadélko kouzelného dědečka v MŠ – loutkové divadelní představení pohádky:  ,,Jak kašpárek vysvobodil dvě princezny“

20.10. Výlet do Veselice – seznámení s obcí – místem bydliště svých kamarádů, návštěva knihovny na pozvání paní Hájkové, za účast v soutěži: ,,Namaluj si večerníčka“, při této příležitosti jsme s dětmi navštívili i muzeumvčelařství

20.10. Edukativně stimulační program pro předškoláčky a rodiče: ,,Školička“3. lekce

22.10. Beseda s paní Minaříkovou na téma: ,,Vliv kozího kolostra na dětskou imunitu“

27.10. Edukativně stimulační program pro předškoláčky a rodiče 4. lekce

V měsíci říjnu proběhly v MŠ tři prodejní výstavky dětských knih a opět jsme se zapojili do charitativního projektu s Fondem Sidus: ,,Světoví Lepíci “- celkový výnos ze sbírky i s naší pomocí ve výši 600,- Kč, je určen na vybavení dětských zdravotnických zařízení přístroji na pomoc nemocným dětem, stejně jako v minulých letech.

 

Listopad 2015

3.11. Fotografování dětí – vánoční motivy

3.11. Edukativně stimulační program pro předškoláčky a rodiče: ,,Školička“ 5. lekce

5.11. Podzimní tvořivá dílna pro děti a rodiče

10.11. Edukativně stimulační program pro předškoláčky a rodiče 6. lekce

12.11. Medouškovo divadélko v MŠ – loutkové divadelní představení pohádky:               ,,Skřítek podzimníček“

13.11. Návštěva obce Nové Dvory – seznámení s místem bydliště svých kamarádů z MŠ procházka podzimní Novodvorskou alejí

18.11. Edukativně stimulační program pro předškoláčky a rodiče 7. lekce

24.11. Edukativně stimulační program pro předškoláčky a rodiče 8. lekce

26.11. Návštěva MŠ Sloup – divadelní představení vánočního příběhu: ,, Slyšte, slyšte, jak to bylo v Betlémě.“ / ve spolupráci s MŠ Sloup, MŠ Žďár a MŠ Němčice /

28.11. Rozsvěcení vánočního stromečku ve Veselici - vystoupení dětí MŠ s programem

29.11. Rozsvěcení vánočního stromečku ve Vavřinci - vystoupení dětí MŠ s programem

V měsíci listopadu proběhla v MŠ jedna prodejní výstav ka dětských knih

 

Prosinec 2015

1. - 7.12. ,,My jsme malí čertíci“ - dětské radovánky spojené s lidovými zvyky a tradicemi

4.12. ,,Třesky, plesky, rici, pici, čerti chodí po ulici,…“ - dětem pro radost - procházka vesnicí v maskách, s veselými písněmi a říkadly na náměty lidových tradic

4.12. Vystoupení dětí s programem na ,,Mikulášské“ / ve spolupráci se Svazem invalidů / Děti potěšily své invalidní spoluobčany nejen svým vystoupením, ale i mikulášskými přáníčky

7.12. Návštěva divadelního představení v Blansku

7.12. ,,Mikulášská“- pro děti i rodiče, spojená s návštěvou Mikuláše v MŠ a nadílkou

13.12. Vítání občánků v obci

14. - 18.12. ,,Těšíme se na Vánoce“ - společné prožívání radostného očekávání

14.12. Vánoční nadílka v MŠ  - v kruhu dětí a zaměstnanců MŠ

15.12. Medouškovo divadélko v MŠ – loutkové divadelní představení pohádky: ,,O neposlušném andílkovi.“

17.12. Vánoční tvořivá dílna pro děti a rodiče společné posezení u vánočního stromečku poslech a zpěv vánočních koled pečení a zdobení perníčků, výroba vánočních svícnů, ozdob,….

V měsíci prosinci proběhla v MŠ jedna prodejní výstavka dětských knih

 

LEDEN 2016

13.1. Medouškovo divadélko v MŠ, loutkové divadelní představení pohádky: ,,Princ Matěj a kocour Matýsek v zrcadlovém království“

14.1. Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků za účasti ředitele ZŠ Sloup - Mgr. Dočekala a paní učitelky Mgr. Bufkové

19.1. Edukativně stimulační program pro školáky a rodiče: ,, Školička“ - 9. lekce

21.1. Den otevřených dveří v ZŠ Sloup – návštěva dětí MŠ i s rodiči
- seznámení s prostředím ZŠ ve Sloupě, jednotlivými učebnami, bazénem, vybavením, využití možnosti aktivního zapojení do vzdělávacího procesu v ZŠ / práce s PC, interaktivní tabulí, sportovní aktivity v tělocvičně, hry ve školní družině, návštěva našich kamarádů –školáčků ve vyučování,...společný oběd ve školní  jídelně

25.1. Návštěva MŠ Sloup – divadlo Úsměv – loutkové divadelní představení pohádky: ,, Zimní radovánky“ - ve spolupráci s MŠ Sloup a MŠ Němčice

26.1. Návštěva divadla Radost v Brně divadelní představení pohádky: ,, Sněhurka a sedm trpaslíků“

26.1. Edukativně stimulační program pro školáky a rodiče: ,, Školička“ - 10. lekce - Informativní schůzka pro rodiče – seznámení s výsledky diagnostiky: Předcházíme poruchám učení

28.1. Zápis do 1.třídy ZŠ Sloup -  k zápisu, který se konal v ZŠ Sloup se dostavilo devět našich předškoláčků        

 

ÚNOR 2016

1.2. 5.2. Masopustní týden V MŠ – ,, Masopust  držíme, nic se nevadíme, pospolu, proč bychom se hádali, když jsme se tak shledali – pospolu!“ - veselý týden společných her a radovánek  spojených s lidovými zvyky a tradicemi v období Masopustu a přípravou karnevalu v MŠ

3.2. Divadélko pohádkového dědečka v MŠ loutkové divadelní představení pohádky: ,, Jak se vodníček Pepíček musel polepšit“

5.2. ,, Masopustní průvod masek vesnicí “ - za doprovodu veselých písní, říkadel a her na dětské rytmické nástroje - návštěva Obecního úřadu ve Vavřinci - pro radost dětí

5.2. Karneval ve společenské místnosti ve spulupráci s TS Vavřinec

11.2. „Škola v přírodě“ - vycházka do Suchdolu- seznámení s místem bydliště kamarádů

12.2. „Škola v přírodě“- vycházka do přírody k Suchdolu- návštěva hospodářství Pavla Zmeka „Ve zdravém těle, zdravý duch“ - Moje tělo, vím co je pro mé tělo zdravé – Pohyb na čerstvém vzduchu

 

BŘEZEN 2016

10.3. Dům přírody Skalní Mlýn - „Den s netopýrem v Moravském Krasu“ - Vystoupení dětí s programem k MDŽ pro Svaz tělesně postižených občanů

14.3. - 17.3 Týden Volání jara - „Zimo , zimo už jdi pryč nebo na tě vezmu bič“

21.3. Vynášení Moreny „Kůry můry ven , zimu vyženem“,lidové zvyky a tradice průvod s Morenou k potoku

22.3. Velikonoční tvořivá dílna pro děti s paní Klímovou

Prodejní výstavka knih

 

DUBEN 2016

6.4. Návštěva MŠ Němčice – divadelní představení v kulturním domě Divadla Sluníčko „ Budka v poli“, „Máša a medvěd“, „Budulínek“ s MŠ Němčice a MŠ Valchov

20.4. DEN ZEMĚ- turistická vycházka do Veselice, sběr odpadků v Mor. Krasu, návštěva sběrného dvora exkurze, hry s plněním úklů z oblasti ekologie

26.4. „Tetiny na jaře“- návštěva divadelního představení v Blansku, společně s MŠ Sloup a MŠ Němčice

28.4. Zápis do MŠ Vavřinec

Od 4.4. zástup pí. uč. E. Kaššaiová za pracovní neschopnost pí. uč. L.Kouřilové

Prodejní výstavka knih

Charitativní akce Fond Sidus- přívěsky se zvířátky ze ZOO

 

KVĚTEN 2016

2.5. Informativní schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků v ZŠ Sloup

6.5. Návštěva paní Klímové v MŠ – povídání o svátku maminek, vystavení dárečků pro maminky – perníková srdíčka, medvídci - hodnotící dojmy, poděkování paní Klímové za srdíčka - vystoupení dětí s programem ke Dni matek / generálka /

8.5. Oslava Dne matek – vystoupení dětí s programem písní, veršů, tanečků,… - v parku sportovního areálu ve Vavřinci

13.5. Návštěva MŠ Sloup – Divadlo Úsměv – divadelní představení:,, Hastrmantská pohádka“

16.5 Nastoupila pí. uč. Lenka Kouřilová po nemoci

17.5. Návštěva divadla Radost v Brně – divadelní představení: ,, Krakonošovy pohádky“ - moc jsme se těšili na pohádku ,, Broučci“, ale vzhledem k náhlému onemocnění hlavního hereckého představitele jsme uvítali i pohádku o Krakonošovi, která se nám také líbila, ale přece jen nás celá nemilá záležitost trochu mrzela

13.5. Výlet do Němčic – Zábavné dopoledne s hasiči / SDH Protivanov/, sportovní hry na dětském hřišti

27.5. Výlet do Němčic – Dopoledne se záchranáři - základy první pomoci / ČČK Blansko /, sportovní hry na dětském hřišti

31.5. Cirkus v MŠ – ke Dni dětí – dětem předvedli své vystoupení a pohybové dovednosti i 2 šikovní malí pejsci a medvídek mýval

V měsíci květnu proběhla v MŠ 2x prodejní výstavka dětských knih.

 

ČERVEN 2016

1.6. „Den naruby“ -oslava dne dětí na MŠ – příprava pohoštění, hry dle přání dětí

2.6. Výlet do Domu přírody Skalní Mlýn- výukový program pro děti „ Jak se staví jeskyně“

15.6. Pohádkový dědeček v MŠ- divadelní předstvení pohádky „O zlém čaroději a hodném kouzelníkovi“

24.6. Branná vycházka s plněním ekologických zadaných úkolů, „šipkovaná“, hledání pokladu, opékání párků

27.6. Malá maturita, pasování předškoláků, dekorování šerpami, návštěva pana starosty, společné focení( termín pondělí je určen vzhledem k tomu , že už někteří předškoláci jedou od středy na dovolenou)

28.6. Návštěva a exkurze u profesionálních hasičů v Blansku(pan Jarůšek), společně s MŠ Sloup prodejní výstava dětských knih

 

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Mobilní aplikace

aktuální informace z webu v mobilní aplikaci – zdarma ke stažení

mobilní aplikace V OBRAZE Google Play
App Store

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Svátek

Svátek má Antonín

Zítra má svátek Roland

Aktuální počasí

dnes, čtvrtek 13. 6. 2024
slabý déšť 16 °C 5 °C
pátek 14. 6. oblačno 20/8 °C
sobota 15. 6. jasno 22/11 °C
neděle 16. 6. slabý déšť 23/13 °C

Odkazy

cestovni_ruch
 

regiontourist

cyklo
dopravni_info
kriz_port

Chytré blondýnky radí
web_archiv
logoportalgov

Exporty do RSS

RSS 0.91 RSS 1.0 RSS 2.0 Atom 1.0